Hastane Yer Döşeme

Hastane yer döşeme, okul, spor salonu, kondaktif, antistatik vb. pvc zemin kaplamaları olarak bilinen en hijyenik en uzun ömürlü yer döşemeleri olmasının yanı sıra temizliği ve bakımı büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple hastanelerde hasta odaları, koridorlar, yoğun bakım odaları,ameliyathanelerde ve benzeri yerlerde homojen kondaktif antistatik antibakteriyel PVC yer döşemesi kullanılır. Hastane yer döşemeleri malzemelerinde PVC zemin kaplama üretim teknikleri gereği en üst yüzeyde film tabakası olarak ifade edilen kalınlıkta özel tekniklerle emdirilmiş PUR tabaka veya cila bulunur. PVC yer döşemesi 2 mm kalınlığındadır. Renkler katalog üzerinden ameliyathane duvar rengine uygun olarak seçilir.

Hastane gibi sağlık koşullarının üst düzeyde olması gereken bölgelerde, insan sağlığı ve doğa üzerinde olumsuz etki yaratmayacak bir malzeme tercih edilmeli. Hastane yer döşemeleri için seçilecek olan pvc zemin kaplama malzemesinin antibakteriyel ve antialerjik olması gerekir.

PVC (Polivinil Klorit) zemin kaplamaları, PVC’nin, asbest lifleri, bazı dolgu maddeleri ve renklendiricilerle karıştırılması ile üretilir. Özgül ağırlığı 2.00 kg/I dolayındadır. Isıl iletkenliği, su emmesi, yağ emmesi düşük, elektrik ve ses yalıtkanlığı yüksektir. Bileşiminde asbest bulunması nedeniyle aşınmaya ve bir dereceye kadar yanmaya karşı dayanıklıdır.

PVC döşeme karoları doğrudan doğruya PVC’den üretilebildiği gibi içerisine kalker tozu, asbest lifi gibi dolgu maddeleri değişik oranlarda katılarak farklı niteliklerde de üretilebilir. PVC oranı yükseldikçe malzeme esnekleşir ve aşınma dayanımı artarak kırılganlığı azalır. Bu karolar 1.8 ve 2 mm olarak iki ayrı kalınlıkta yaygın olarak 25×25, 30×30, 50×50 cm gibi boyutlarda ya da daha büyük boyutlarda özel olarak üretilmektedir.

Sağlık binaları, bir toplumun sağlığına katkıda bulunmak amacıyla tasarlanmış olan ve bu anlamda gereken teşhis ve tedavi ünitelerini içinde barındıran kuruluşlardır. Bu kuruluşların başında, sağlık hizmetinin dağıtım sisteminin anahtar öğesi olan hastaneler gelmektedir.

Hastaneler, yapılış amaçları gereği hastalara hizmet ettikleri için mekanların kullanıcı gereksinmelerine çok iyi cevap verebilecek nitelikte ve fiziksel standartların çok iyi olarak uygulanmış ve tesis edilmiş olmasını gerektirir. Bu bağlamda zemin kaplamaları gibi hastaların üzerinde yürüdükleri malzemelerin daha bir hassasiyet içinde seçilmesini ve uygulanmasını zorunlu kılar.

Temizlik ve hijyen, hastane yapılarının en önemli sorunlarından biri olmaktadır. Bu anlamda mekanlarda kullanılan döşeme kaplamasının türü önemli bir rol oynamaktadır. Döşeme yıkanabilir malzeme ile kaplanmalı, yıkandığı için döşemede su giderleri olmalı veya döşeme kaplamasında yanmaz ve kaymaz malzeme seçilmeli, halı kullanılmamalı, mümkünse anti bakteriyel döşeme kaplaması tercih edilmelidir. Döşeme kaplaması rengi gözü yormamalı ve renk seçiminde “hastane hissi” yaratmayacak açık renkler seçilmelidir.

Sağlık koşullarının önem kazandığı hastane ve benzeri binalarda döşeme kaplamalarının pürüzsüz, gözeneksiz, olabildiğince az ekli, yıkanmaya elverişli bünye yapışma sahip olması istenir.

Hastane Koridorları Zemin Kaplamaları

Burada istenen şartlar, aşınmaya karşı büyük bir dayanıklılık gösterme gereksinimi ve sessizliğin daha önemli olması haricinde odalardaki şartlara benzer niteliktedir. Odalar için kullanılan malzemelerin pek çoğu koridorlar için de uygundur. Kalın kauçuğun zor aşınır özellikleri onu daha uygun hale bile getirmektedir. Özellikle sünger kauçuk, ses azaltıcı nitelikleri nedeniyle kullanışlıdır. Genel olarak 3.175 mm (1/8 in.) sünger kauçuk ile 3.175 mm (1/8 in.) masif üst yüzey birleşimi tavsiye edilmektedir.

Siyah ya da renkli asfalt başarıyla kullanılmaktadır. Asfalt sessiz, sıcak ve dayanıklıdır; bağlantısız olması ve sundurma içinde oluşturulması ek avantajlarıdır. PVA eklemsiz döşeme kaplamaları da uygundur ve kolayca bakımları yapılabilmektedir.

Mozaik ve yarı sırlı seramikler kolaylıkla temizlenebilme kolaylığına sahiptir ve ana giriş mekan= yakınında kullanılırlar. Buna rağmen binanın içi için oldukça soğuk ve gürültülü bir karaktere sahiptirler.

Ameliyathane Zemin Kaplamaları
Ameliyathaneler için mümkün olduğunca az ek yerine sahip, dış etkilere dayanıklı (su vb. geçirmez), leke tutmaz döşeme kaplamaları gerekmektedir. Mozaik en yaygın kullanılan malzemedir ve eğer çatlama eğilimi olmasaydı, bu amaç için ideal bir malzeme olacaktır. Linolyum, kauçuk, ve asfalt gibi diğer döşeme kaplamalarının denenmesine bu dezavantaj neden olmaktadır.

Kauçuk bu mekanda kullanılan bazı kimyasallardan etkilenmektedir. Bu nedenle oldukça memnuniyet verici olduğu söylenemez. Aynı zamanda elektro-statik yükleri toplama eğilimindedir ve kullanıldığı yerde, özel anti-statik kauçuk sağlanmaktadır.

Özel anti-statik vinil asbest karolar mevcuttur. Bu malzeme, statik yükün üretimini engellemek üzere yeterli bir alçak dirence sahip olacak biçimde tasarlanmıştır. Mekanın diğer kısımlarında üretilebilecek statik elektriğin iletimini sağlamak için de tasarlanmıştır. Dikkatlice yerleştirildiği ve ek yerleri belirlendiği zaman kusursuz bir işler ameliyathane elde edilebilir. Özellikle selüloz tabanlı tipteki linolyum, önemli bir başarıyla kullanılmaktadır. Büyük ölçüde aside karşı dayanıklıdır, leke tutmaz ve büyük genişliklerde mevcut olan bu malzeme, minimum sayıda ek yeriyle döşenebilmektedir. Ancak elbette ki iyi yapıştırılmalı ve ek yerleri çok iyi tespit edilmelidir.

Özel, aside dayanıklı çeşidiyle asfalt da başarıyla kullanılmaktadır. Asfalt, mozaikten çok daha az çatlamaya maruz kalan, eksiz, hijyenik bir yüzey sağlamaktadır.

Kuvarsit dış etkilere karşı son derece dayanıklı (su vb. geçirmez) doğal bir taştır ve bu amaçla kullanılmaktadır. Başlıca zorluğu, diğer karo malzemeler gibi bakteri barındırmayacak sıkı ek yerleri temin etmek olacaktır.